De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning (MO) is het vaste overlegorgaan van de gemeente op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De adviesraad houdt zich bezig met de onderwerpen: jeugd, ouderen, mensen met een beperking, vrijwilligers, mantelzorgers, geestelijke gezondheidszorg, dak- en thuislozen en participatie.

De adviesraad wordt actief betrokken bij het maken van beleid. De adviesraad kan daarnaast ook zelf relevante thema's en onderwerpen inbrengen. Zij adviseert dus gevraagd en ongevraagd