Hierbij de uitnodiging voor de vergadering van de Adviesraad MO.

Datum:  23 mei 2018

Aanvang: 19:30 uur

Plaats: stadhuis, vergaderkamer IJsselmuiden

 

Agenda

1.    Opening

2.    Vaststellen agenda

3.    Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken

*         Vacature vice-voorzitter

*         Beheerder website

*         Brief aan b en w over nota armoedebestrijding (bijlage(

4.    Verslag van de vergadering van 25 april 2018 (bijgevoegd)

*         Bespreking actielijst

5.    Bespreekpunten adviesraad

*    Re-integratie ter voorbereiding op de advisering door Henk van Deutekom (graag schriftelijk commentaar)

*    Vervolg op projectplan Wortmanflat

*    .

6.    Voorstellen voor de raad

7.    Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters

8.    Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente

9.    Rondvraag

10. Sluiting

Volgende vergadering woensdag 27 juni 2018