Verslag cluster Vrijwilligers 9 oktober 2017

 

Aanwezig: Betty Bartels, Jonnie Bos, Anita Bouma, Hans Fien,

Marianne de Graaff, Lia Kok, Dieke Koster, Diny van Rijssen en

Tonny Zweers

 

 

  1. Opening.

 

Hans opent de vergadering. Afmeldingen:

Debby Klooster is gestopt met de Weggeefschuur en vertegenwoordigt dus geen organisatie meer.

Erika Selles is verhuisd, vervangster is Anita Bouma.

 

Welkom aan Anita Bouma van het NPV IJsselmuiden en Jonnie Bos van de stichting Kampen-Hongarije.

 

Via Welzijn krijgen we een lijst met vrijwilligersorganisaties die we kunnen benaderen voor eventuele deelname aan het Cluster. (Marianne de Graaff)

Het Informatiedocument van ons Cluster zal nog aangevuld worden met het aanbod om eventueel toelichting te geven.

Toesturen aan de leden.

 

  1. Verslag vergadering 3 april 2017.

 

Swik = Welzijn Kampen

 

  1. Mededelingen vanuit Adviesraad MO.

 

De onderwerpen die het afgelopen half jaar in de Adviesraad zijn behandeld, passeren de revue.

 

Speciale aandacht is er voor het onderwerp Toegankelijkheid in Kampen, naar aanleiding van de ratificering van het VN-verdrag.

Gaat over de rechten van mensen met een handicap op het terrein van toegang. Deze toegang moet breed gezien worden. Het gaat ook over een breed scala aan handicaps, bijvoorbeeld, fysiek, blind, doof, laag geletterd, enzovoort.

 

  1. Nieuws van Welzijn Kampen/ Vrijwilligerscentrale.

 

Overeenkomst samenwerking met Dimence is getekend.

De nieuwe plek voor Welzijn wordt het Proveniershuis.

 

Welzijn Kampen wordt overstroomd met verzoeken voor maatschappelijke stages. Help ons met geschikte klussen/opdrachten./stageplekken.

 

 

  1. Nieuws Kamper organisaties en vrijwilligerswerk.

 

Lia Kok (Terminale thuiszorg):

Laatste maand was het erg druk, nu weer wat rustiger. Met 1 vrijwilliger erbij zijn er momenteel in totaal 14 vrijwilligers. Ooit was dat aantal 30!

Er is een nieuw bestuur bestaande uit 5 personen.

Het district waar men actief is is Kampen en Zwartewaterland, met uitzondering van de Gemeente Genemuiden.

 

Betty Bartels (Aangepast sporten):

Aangepast sporten. 13 oktober is er weer een startavond van het nieuwe seizoen in het Ukien.

Verder staan er nog allerlei activiteiten op de agenda. Er is behoefte aan scheidsrechters, mogelijk kan Welzijn hierin bemiddelen.

 

Diny (SPGY):

Het gaat goed. Veel aanbod van stagiaires vanuit verschillende opleidingen.

Er is wat gedoe over subsidies en OZB ivm gewijzigde regels.

Via de MO-raad zal gevraagd worden om informatie rond subsidieregels.

 

Dieke (IJsselheem):

Het aantal vrijwilligers is behoorlijk op peil. Er verandert veel bij IJsselheem, o.a. samenwerking met Philadelphia, winkel bij Myosotis is verdwenen, bezuinigingen. Het aantal vrijwilligers met een rugzakje stijgt.

 

Hans (Zonnebloem):

Het gaat goed met de Zonnebloem afdeling in Kampen. Het aantal

vrijwilligers blijft mooi op peil. Wel stijgt de gemiddelde leeftijd van de

gasten. De Zonnebloem zet steeds meer in op 1 op 1 activiteiten met de

gasten, dat komt nog niet zo van de grond.

 

Anita (NPV):

De NPV bestaat uit een Bestuur en een coördinatiegroep. Er worden thema-avonden georganiseerd over onderwerpen als voltooid leven, ethische dilemma’s, etc.

De afdeling vrijwillige thuishulp bestaat uit 60 vrijwilligers, momenteel

zijn er zo’n 50 zorgaanvragers.

Daarnaast ondersteunt men mantelzorgers die overbelast zijn.

Er is sprake van een goede samenwerking met kerken. Ook worden er

gastlessen gegeven op scholen om bewustwording te bevorderen.

Anita is bestuurslid, haar portefeuille is de vrijwillige thuiszorg.

 

Tonny (Sportraad):

Vanavond is er contact geweest met het GBW over de financiering van

kadertrainingen.

Sportcafé: overleg met Gemeente hoe de politiek tegen sport aankijkt.

Verder is de Spotraad druk met allerlei initiatieven.

 

 

Jonnie (Kampen-Hongarije):

Momenteel is de stichting niet actief wegens gebrek aan ruimte.

Er wordt wel nagedacht over een vorm van doorstart.

 

 

Marianne (Welzijn Kampen):

Op de website staat het jaarverslag van Welzijn.

 

  1. Volgende bijeenkomst.

 

Datum: 9 april 2018, Locatie Sportraad Vloeddijk 79.

 

  1. Rondvraag.

 

Wordt geen gebruik van gemaakt.

 

  1. Sluiting.

 

Iedereen bedankt en wel thuis.